Meesterschap
De volle belevingen die door mushcraft gecreëerd worden vergroten bij de musher het innerlijk zelfvertrouwen. Dit daadwerkelijke zelfvertrouwen in eigen kwaliteiten vormt de basis voor vakmanschap en meesterschap in mushcraft. Het maakt een brede en heldere waarneming mogelijk waardoor de kijk op de wereld vergroot en verdiept wordt.