De Master Trail 2019 stelt de deelnemers in de gelegenheid bewuste stappen te zetten op hun levenspad. De beoogde toename van het vertrouwen in de natuurlijke verbinding met zichzelf biedt mogelijkheden steeds vaker te kiezen voor vormgeving vanuit bezieling, plezier en creativiteit. 

Het is een intensief programma dat zo'n 9 maanden duurt en bestaat uit 20 korte trails van ongeveer een dagdeel, 5 trailcamps van 24 uur en een meerdaagse trail/camp van 3 tot 5 dagen. Tevens zijn er dagelijkse oefeningen.

De beleving tijdens de trail start zoveel mogelijk vanuit een veilige persoonlijke ruimte. Deze zijnsruimte biedt rust, stilte en ruimtelijkheid en door er vaak en veel te verblijven groeit het vertrouwen erin. De trail volgt het pad van de spontane creativiteit en loopt via regio's (chakras) die betrokken zijn bij dit proces. Mushcraft is de centrale belevingsactiviteit; samenwerken en verblijven met sledehonden in de natuur.