• Meerdaags camp in rustige natuurlijke omgeving
  • Programma afgestemd op deelnemers
  • Solo of in een kleine groep.
  • Overnachtingen in ruime goed uitgeruste tentipi.
  • Informatie en prijsaanvraag bij Dick Besters

Ronin Vision Camps of Trails hebben de doelstelling om meer inzicht te geven in de natuurlijke richting van je persoonlijke groei. Deze richting wordt bepaald door twee punten.

1.Waar ik nu sta. Dit wordt bepaald door de kernkwaliteiten die nu al toepasbaar zijn. Hierin is vaak al inzicht opgedaan. Bijvoorbeeld door een assessment.
2.Waar ik heen kan gaan. Hierin zijn de potentiële, nog te ontwikkelen, kernkwaliteiten bepalend.

Een vision trail/camp richt zich vooral op punt 2 waarbij de bewuste ervaren (belevingen) tot inzicht leiden in die kwaliteitsgebieden waar je persoonlijke aanleg van nature ligt; inzicht in wat je bestemming kan zijn. 
Hierdoor kun je als individu met meer vertrouwen keuzes maken. Je weet immers  beter waar je heen kunt en wilt.  Neem je deel als groep kan er, door elkaars (potentiële) talenten te ervaren, meer onderling begrip en een betere afstemming, communicatie en ondersteuning ontstaan. 
De uitdaging tijdens een vision trail is deze te beleven vanuit een open waarneming en aanwezigheid. Soms nodigt de sfeer van de activiteiten daartoe uit en soms is er de verleiding om een 'overlevingsmodus' aan te nemen. Deze, vaak onbewuste, dynamiek leidt tot de gewenste inzichten.

Met deze beproefde formules als uitgangspunt worden outdoor programma's  altijd afgestemd op de behoeftes en voorkeuren van de deelnemers
Regelmatig voorkomende outdooractiviteiten zijn: