IMG_1613_bewerkt-1.jpg

Outdoor Coaching & Teambuilding

'Trail' staat voor het persoonlijk groeipad maar is ook de route die daadwerkelijk afgelegd wordt tijdens de belevingsactiviteit die altijd de kern is van een coaching of teambuilding traject bij Ronin Outdoor. 

Opzet van een coaching of teambuilding trail:

  • Vrijblijvend gratis intake gesprek met daarna een offerte met inhoudelijke en financiële kaders
  • Verdieping van de coaching vraag of motivatie d.m.v. een kort assessment of een aantal korte activiteiten. Hierbij worden bewuste en onbewuste drijfveren en kwaliteiten in kaart gebracht.
  • De kern van een coaching trail is altijd een belevingsactiviteit. In overleg wordt gekozen uit outdoor, sport of yoga activiteiten. De ervaringen van deze activiteiten leiden tot de gewenste ware inzichten.
  • Ter ondersteuning van de de integratie van de inzichten is er advies en begeleiding

 

Als mushers op pad gaan met hun slee en sledehonden wensen ze elkaar 'Good Trails' toe. 

Tijdens een 'Good Trails' programma  werk je toe naar het zelfstandigheid uitvoeren van avontuurlijke mushcraft activiteiten. Samenwerken vanuit zelfvertrouwen en met de juiste aandacht voor jezelf , de honden en de natuur. 

Deelnemen aan een Good Trails cursus, camp of een meerdaagse trail kan individueel, in een kleine groep of als ouder & kind.

  • Meerdaags camp in rustige natuurlijke omgeving
  • Programma afgestemd op deelnemers
  • Solo of in een kleine groep.
  • Overnachtingen in ruime goed uitgeruste tentipi.
  • Informatie en prijsaanvraag bij Dick Besters

Ronin Vision Camps of Trails hebben de doelstelling om meer inzicht te geven in de natuurlijke richting van je persoonlijke groei. Deze richting wordt bepaald door twee punten.

1.Waar ik nu sta. Dit wordt bepaald door de kernkwaliteiten die nu al toepasbaar zijn. Hierin is vaak al inzicht opgedaan. Bijvoorbeeld door een assessment.
2.Waar ik heen kan gaan. Hierin zijn de potentiële, nog te ontwikkelen, kernkwaliteiten bepalend.

Een vision trail/camp richt zich vooral op punt 2 waarbij de bewuste ervaren (belevingen) tot inzicht leiden in die kwaliteitsgebieden waar je persoonlijke aanleg van nature ligt; inzicht in wat je bestemming kan zijn. 
Hierdoor kun je als individu met meer vertrouwen keuzes maken. Je weet immers  beter waar je heen kunt en wilt.  Neem je deel als groep kan er, door elkaars (potentiële) talenten te ervaren, meer onderling begrip en een betere afstemming, communicatie en ondersteuning ontstaan. 
De uitdaging tijdens een vision trail is deze te beleven vanuit een open waarneming en aanwezigheid. Soms nodigt de sfeer van de activiteiten daartoe uit en soms is er de verleiding om een 'overlevingsmodus' aan te nemen. Deze, vaak onbewuste, dynamiek leidt tot de gewenste inzichten.

Met deze beproefde formules als uitgangspunt worden outdoor programma's  altijd afgestemd op de behoeftes en voorkeuren van de deelnemers
Regelmatig voorkomende outdooractiviteiten zijn: 

Meesterschap
De volle belevingen die door mushcraft gecreëerd worden vergroten bij de musher het innerlijk zelfvertrouwen. Dit daadwerkelijke zelfvertrouwen in eigen kwaliteiten vormt de basis voor vakmanschap en meesterschap in mushcraft. Het maakt een brede en heldere waarneming mogelijk waardoor de kijk op de wereld vergroot en verdiept wordt.